Hanne Hammer Stien

Hjem


Som frilans kurator og skribent bosatt i Tromsø er jeg opptatt av å stille spørsmålstegn til romantiske ideer knyttet til landskapet i nord og menneskene som bor her.

 

 
 

Som frilans kurator og skribent bosatt i Tromsø er jeg opptatt av å sette spørsmålstegn til romantiske ideer knyttet til landskapet i nord og menneskene som bor her.

 
 
 
 

KURATOR

Relasjoner mellom samtid og fortid er ofte omdreiningspunkt for Hanne Hammer Stiens kuratoriske prosjekter som både tar for seg samtidskunst og historisk kunst.

 

TEKST

Hanne Hammer Stien har skrevet et bredt spekter av tekster innenfor ulike genre, det være akademiske tekster, katalogtekster eller kritikk. 
 

 
 
 

NYHETER