Hanne Hammer Stien

Om / About

   

 

OM / ABOUT

Hanne Hammer Stien er utdannet kunsthistoriker fra UiT Norges arktiske universitet (2004). Hun er bosatt i Tromsø hvor hun arbeider som frilans kurator og skribent. Stien underviser i teori på MA-programmet ved Kunstakademiet i Tromsø og fra juli 2016 til juli 2017 er hun daglig leder ved Polarmuseet i Tromsø.  Stien har redigert antologien Vit at jeg elsker deg – Om kunst og sted, som ble utgitt av Orkana Forlag i 2015. Boken baserer seg på et seminar som ble arrangert under HFT 2013 – Nasjonal kunstfestival i Hammerfest, kuratert for Hammerfest kunstforening/Norske kunstforeninger. For tiden arbeider Stien med et større kunstprosjekt i regi av Kunst i offentlige rom (KORO) til et nytt bygg ved UiT Norges arktiske universitet (MH2), hun er ansatt av Hammerfest kommune som kurator i forbindelse med en relokalisering og reaktivering av Inger Sitters Kompoisjon i gult, hun er kurator for Arctic Moving Image & Film Festival 2016 i Harstad og hun kuraterer et kunstprosjekt for Tromsø kommune som skal foregå i byens uterom i 2017. Stien sitter i styret til Stiftelsen Kunstkritikk og Nordnorsk Kunstnersenter, og hun er medlem av det kunstneriske rådet til Lofoten International Art Festival (LIAF). I en lengre periode virket Stien som fast kritiker for Billedkunst. Hun har tidligere arbeidet på Tromsø Kunstforening, Høgskolen i Tromsø, Gjenresiningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og UiT Norges arktiske universitet. 

 

Hanne Hammer Stien graduated as an art historian from UiT The Arctic University of Norway (2004). She lives in Tromsø and works as a freelance curator and writer. Stien lectures in theory in the MA programme at the Academy of Contemporary Art and Creative Writing in Tromsø, and is acting Manager of the Polar Museum (July 2016 to July 2017). Stien edited the anthology Vit at jeg elsker deg – Om kunst og sted (Know that I love you: About art and place), which was published by Orkana Forlag in 2015. This book is based on a seminar held during HFT 2013 – the National Arts Festival in Hammerfest, curated by the Hammerfest Art Society / the Norwegian Association of Art Societies. 
Stien is currently working on a large-scale art project organized by Public Art Norway (KORO) involving a new building at UiT The Arctic University of Norway (MH2), she is employed by the Municipality of Hammerfest as curator in connection with the relocation and reactivation of Inger Sitter’s Kompoisjon i gult, she is curator of Arctic Moving Image & Film Festival 2016 (Harstad) and she is curating an art project for the Municipality of Tromsø municipality that will take place in the city’s outdoor area in 2017. Stien is on the Board of Stiftelsen Kunstkritikk and the North Norwegian Art Centre (NNKS) and is a member of the Artistic Advisory Board of the Lofoten International Art Festival (LIAF). Stien also worked for several years as a regular critic for Billedkunst. She has previously worked at Tromsø Kunstforening, Tromsø University College, the Museum of Reconstruction for Finnmark and Northern Troms and Tromsø University Museum, UiT The Arctic University of Norway. Stien is member of Norwegian critics` association.

 

KONTAKT

HANNE HAMMER STIEN

Krokveien 20
9020 Tromsdalen
+47 957 55 586
hanne.hammer.stien@uit.no