Hanne Hammer Stien

CV

   

 

HANNE HAMMER STIEN

Krokveien 20
9020 Tromsdalen
+47 957 55 586
hanne.hammer.stien@uit.no
Født i Hammerfest 17. mai 1977

 

UTDANNING

2008-2016: Ph.d. avhandling i kunsthistorie, leveres i løpet av 2016, UiT Norges arktiske universitet
2005: Personal- og kompetanseutvikling i kunst- og kulturinstitusjoner, Høgskolen i Tromsø
2004: Om kunst og kulturformidling, Høgskolen Tromsø
1996–2004: Cand.Philol i kunsthistorie, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø (mellomfag i kunsthistorie, Det norske institutt i Roma, grunnfag i sosiologi og grunnfag i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo)

 

ARBEIDSERFARING

2016-2017: Daglig leder, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
2014-: Kunstkonsulent, KORO – Kunst i offentlige rom, Oslo
2013-2016: Universitetslektor, Kunstakademiet i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
2015: Universitetslektor, Faggruppe for kunstvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
2010–2013: Prosjektsekretær, forskningsnettverket Museers viten - Museumsviten, Tromsø Museum - Universitetsmuseet           
2008–2013: Ph.d. stipendiat, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet         
2005–2007: Høgskolelektor, Avdeling for kunstfag, Høgskolen i Tromsø, 
2006–2007: Intendant/formidlingsleder, Tromsø Kunstforening                                  
2004–2005: Formidlingsleder, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest
2002–2004: Formidler, Tromsø Kunstforening                                   
2003–2005: Kollokvieleder/timelærer, Faggruppe for kunstvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø  
2001–2003: Formidlingsleder, Art Rent fotogalleri, Tromsø                                   
2000-2001: Fotoredaktør, Studentavisen Utropia, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
1997–2003: Lærer og miljøterapaut, Elvetun skole/Reindalen skole/Baksalen skole, Hammerfest, Berglund behandlingshjem for barn, Tromsø, Steinerskolen i Tromsø

 

KURATORISKE PROSJEKTER

2018: MH2, UiT Norges arktiske universitet, KORO, Oslo
2017: Levende is, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet
2017: Tromsø Akustikk, Tromsø kommune Komposisjoner, Baksalen skole, Hammerfest kommune
2016: Arctic Moving Image & Film Festival, Harstad
2015: Obsession and Duty, Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær
2015: Beyond Horizons, Atelier Nord, Oslo
2013: HFT 2013 – Nasjonal kunstfestival, Hammerfest Kunstforening/Norske Kunstforeninger, Hammerfest
2009: John Savio – BOAZU, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
2009: I bevegelse/Lihkadaeme, Tromsø Museum – Universitetsmuseet/Samisk uke, Tromsø
2007: Forunderlig videokunst, Tromsø Kunstforening
2006: Knut Fjørtoft, Tromsø Kunstforening
2006: Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise (Kurt Johannessen), Tromsø Kunstforening
2006: 4x4, Tromsø Kunstforening
2005: Killing me softly/Todesarten (Claudia Reinhardt), Tromsø Kunstforening/Kulturhuset i Tromsø/TIFF
2005: Kirkenes Rovaniemi Murmansk (Morten Torgerssrud), Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest
2005: Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie, Finnmarksmuseene, Hammerfest
2003: Kåre Kivijärvi – trykk og fotografier, Art Rent, Tromsø

 

FOREDRAG/KONFERANSEBIDRAG

2016: ”Overcoming the Devide between Art and Cultural History: A turn towards Photographs and Art within Cultural History Museums”, Curatorial Challenges: International conference, Københavns Universitet
2015: ”En tilbaketrekning fra verden”, Fjern og nær: Et miniseminar om kritikk, Tromsø Kunstforening/Billedkunst
2015: Hvem kan ytre seg om kunst?, Nordnorske Bildende Kunstnere, RadArt og HATS, Hålogaland teater, Tromsø
2015: ”Innledning”, Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst, Senter for nordlige folk/Riddu Riddu, Manndalen
2014: ”Samtidskunst og kollektive identiteter”, Kunst og kollektiv identitet: Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 2014, Arendal
2013: ”John Savio: Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake”, Saviomuseet, Kirkenes
2012: "Hard maske, beseiret hav – fremstillinger av maskulinitet i Kåre Kivijärvis trålerbilder fra 1960-tallet", Nasjonal nettverk for fiskerihistorie og kystkultur, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
2012: ”Fotografi og materialitet”, Phd-kurs: Den nasjonale forskerskolen: tekst, bilde lyd, rom, Det norske universitetssenter i Paris
2011: ”Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijärvis arbeider”, Kåre Kivijärvi - verk og virkning, Nasjonalbiblioteket, Oslo
2011: ”Det fotografiske arkiv – potensial i museene”, forskningsseminar, Tromsø Museum – Universitetsmuseet
2011: ”Reflections on desire, writing and museum photography”, Nettverksmøte: Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History, Københavns Universitet
2011: ”Vår tankes ubevegelighet ovenfor tingene -fenomenologisk inspirert tenkning i dag”, Phd-seminar, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
2011: ”Innledning”, Dialog om samisk kunst, Samisk uke, Tromsø kunstforening
2010: ”Blikk på kjønn - fotografi som dokument og medium i kulturhistoriske museer”, Nettverk for kvinnehistorie, Kvinnemuseet - museene i Glåmdalen, Kongsvinger
2009: ”Brudd og helhet - rikdommen i Kåre Kivijärvis fotografiske materiale”, Perspektivet museum, Tromsø
2009: ”Kåre Kivijärvis fotografier - dokumenter fra samtiden, bilder utenfor tiden”, Mørketidsfestivalen, Hammerfest
2009: ”Det fotografiske arkiv - potensial i museene”, Museologisk forskningsseminar, Tromsø Museum – Universitetsmuseet
2009: ”Photographic Performances – Gendering cultural history in the museum”, 7th European Feminist Research Conference - Gender Cultures at the Crossroad of Imagination, Knowledge and Politics, University of Utrecht
2009: ”Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current”,  Phd-course: The Aesthetics of Nature and Heritage in Museums, Universitetet i Oslo
2009: ”Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current”, Nettverksmøte: Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History, Universitetet i Bergen
2009: ”The subpage of the Archive - Potentials in the Archive”, Phd-kurs: Den nasjonale forskerskolen: tekst, bilde, lyd, rom, Det norske institutt i Roma
2008: ”Kunnskapsproduksjon i museer knyttet til kjønn, fotografi og fotografiske praksiser – en analyse av tre fotografiske museumsprosjekter”, Kjønnsforskning NÅ 2008, Universitetet i Oslo
2008:”Et forsvar for tingene”, En stol - mange historier: Museologisk salong, Perspektivet museum, Tromsø
2008:”Performing Gender - Photography, Museums and Gender”, Nettverksmøte: Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History, University of Helsinki
2008:”Kåre Kivijärvi – mellom kulturhistorisk- og kunstnerisk fotografi”, Vadsø Museum Ruija
kvenmuseum
2008:”Kåre Kivijärvi – Fotograf og kunstner med mytisk fortegn”, Senioruniversitetet, Tromsø
2008:”Performing gender - A Study of Photographic Museum Projects”, Phd-course: Postcolonial feminist theories and analytical approaches, Nordic Reserch School in Gender Studies, Roskilde Universitet
2007: ”Kåre Kivijärvi – fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn”,  Kvener og skogfinner i fortid og nåtid, UiT Norges arktiske universitet
2007: ”Kåre Kivijärvi – fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn”, Nordic Light International Festival of Photography, Kristiansund
2003: ”Det mytiske aspektet ved resepsjonen av Kåre Kivijärvis verk”, Könsperspektiv på konsthistorien: Genus/könsforskningens status i nordisk konstvetenskaplig forskning, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

 

VERV

2016–: styremedlem, DUS frisørsalong, Hammerfest
2016–: medlem av kunstnerisk råd, LIAF (Lofoten International Art Festival), Svolvær
2014–2018: styremedlem, Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær
2012–2018: styremedlem, Stiftelsen Kunstkritikk, Oslo
2007–2016: styremedlem, Isbjørn Eiendom, Hammerfest
2004–2006: nestleder i styret, Tromsø Kunstforening
2002–2003: styremedlem, Instituttstyret, Institutt for kunstvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
2000: studentstyrerepresentant,  Studentstyret, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

 

FORSKNINGSNETTVERK

2015–2016: Research Network for Studies in the Curatorial, Københavns universitet
2010–2013: Museers viten – Musuemsviten, Tromsø Museum – Universitetsmuseet
2008–2011: Visions of the past. Images as historical sources and the history of art history, Universitetet i Bergen/Stockholms Universitet/Helsinki Universitet

 

STIPENDER

2014: Statens arbeidsstipend for kritikere
2013: Reisestipend fra Norsk Kritikerlag
2008: Stipend fra Kvinnforsk, UiT Norges arktiske universitet
2003–2004: Studentstipend fra forskningsnettverket Kvener og skogfinner i fortid og nåtid til hovedfagsprosjekt  
2003: Strategimidler fra Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet til hovedfagsprosjekt
2003: Stipend fra Nord-Norges Fond og fondet Nord-Norges Universitetet Kometen

Medlem i Norsk Kritikerlag