Hanne Hammer Stien

Tekst

 

2017

«Å stille ut en utstilling, eller begjæret etter skam», vitenskapelig
artikkel, kommer i Kunst og kultur 1 2017
«Sámi Art and the Concept of Shamanism», vitenskapelig artikkel, kommer i Mednick, Thor (red.): Shifting Approaches: Art and Visual Culture in Scandinavia, 1750 to the Present. Manchester University. Press: Manchester

 

2016

«Visual art in northern Norway», fagtekst, i Olsson, Mads-Olov (red.): The Barents Encyclopedia. Pax Forlag: Oslo.
«jeg fant, jeg fant», katalogtekst om AK Dolvens kunstprosjekt til Kulturkvartalet i Bodø, i jeg fant, jeg fant. KORO: Oslo.
«Tilbaketrekning på flere fronter», kritikk i Billedkunst 1 2016.

 

2015

MA degree Show 2015, redaktør, katalog, Kunstakademiet i Tromsø: Tromsø.
Anmeldelse av Edwards, Elizabeth og Sigrid Lien (red.): Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs, i Nordisk Museologi 1 2015.
«Obsession and Duty», kuratortekst, Nordnorsk Kunstnersenter: Svolvær.
«Beyond Horizons», kuratortekst, Atelier Nord: Oslo.

 

2014

«jeg fant, jeg fant», tekst om AK Dolvens kunstprosjekt til Kulturkvartalet i Bodø, KORO: Oslo, http://koro.no/content/uploads/2014/11/Jeg-fant.pdf
«Fra et nordlig ståsted», vitenskapelig artikkel/innledning, i Stien, Hanne (red.): Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted i et nordlig perspektiv. Orkana Akademisk: Stamsund/Oslo.
Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted i et nordlig perspektiv, redaktør, vitenskapelig antologi, Orkana Akademisk: Stamsund/Oslo.
Anmeldelse av Eriksen, Anne, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.): Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk, i Heimen 3 2014.
«Kommet for å bli», kritikk, i Se Kunst Magasin 2 2014.
«Begrep og verktøy», kritikk, i Billedkunst 6 2014.
«Eksistensens betydning», kritikk, i Billedkunst 5 2014.
«Maleriets rom», kritikk, i Billedkunst 3 2014.
«Kunsthistoriens aktualitet?», kritikk, i Billedkunst 2 2014

 

2013

«Det uforståeliges betydning», i Billedkunst 7 2013.
«Åpent rom bak barrikadene», i Billedkunst 6 2013.
«Uformidlede historier», kritikk, i Billedkunst 5 2013.
«Samisk kunstmuseum på bar bakke», i Se Kunst Magasin 4 2013.
«Gjenkjennelig og urovekkende», kritikk, i Se Kunst Magasin 3 2013.
«Iceploitation – et kunstprosjekt på leting etter vennligheten i det arktiske arkivet», vitenskapelig artikkel, i Spring, Ulrike og Hilde Lange (red.): Formidling for framtida - tanker om arkiv. ABM-media: Oslo.
«Vit at jeg elsker deg», katalogtekst/innledning, i Stien, Hanne (red.): HFT 2013 – Nasjonal kunstfestival. Hammerfest Kunstforening/Norske Kunstforeninger: Hammerfest/Oslo.
HFT 2013 – Nasjonal kunstfestival, redaktør, katalog, Hammerfest Kunstforening/Norske Kunstforeninger: Hammerfest/Oslo.
«En tid for alt/Juohke ássi áigásis», katalogtekst, i Fors Gry (red.): Muitalusaid suoivvan/Fortellingens skygge. Riddo Duottar Museat/De samiske samlinger: Karasjok. 
«SARP og kunsthistoriens utfordringer», intervju, i Billedkunst 1 2013.
«Sterke rystelser», kritikk, i Billedkunst 1 2013.

 

2012

«Et sprang inn i fremtiden», kritikk, Billedkunst 7 2012.
«Vilje til å lytte», kritikk, Skinn Magasin 4 2012.
«Kultiverte gjenstander og nærværende ting - museumsmaterialisering, museumsformidling og utstoppede dyr», vitenskapelig artikkel, i Maurstad Anita og Marit Anne Hauan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim.
Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren, fotoredaktør, vitenskapelig antologi, Akademika forlag: Trondheim.
«Sissel Fredriksen», katalogtekst, i Tegning som ytring. Tegnebiennalen 2012. Tegneforbundet: Oslo.
«Oppløsningstilstand», kritikk, i Billedkunst 6 2012.
«Strålene nedenfra», kritikk, i Billedkunst 5 2012.
«Et friminutt fra den menneskelige tilstand», kritikk, i Billedkunst 3 2012.
«Ingen spill av melk», kritikk, i Billedkunst 2 2012.
«Sanselig minimalisme», intervju, i Billedkunst 1 2012.
«Summen av det vi har», kritikk, i Skinn Magasin 1 2012.

 

2011

«Det handler om å se», kritikk, Billedkunst 7 2011.
«Festival for en ny tid», intervju, Billedkunst 7 2011.
«Kåre Kivijärvi», katalogtekst, i Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. Nordnorsk Kunstmuseum: Tromsø.
«Jenny-Marie Johnsen», katalogtekst, i Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. Nordnorsk Kunstmuseum: Tromsø.
«Mellom blomster og barn», katalogtekst, i KOROs årskatalog 2011. KORO: Oslo.
«Iceploitation», artikkel, i Springerin. Hefte für gegenwartkunst 4 2011.
Anmeldelse av Olsen, Bjørnar: In defense of things, i Nordisk Museologi 1 2011.
«HighNorthAirCluster – Når blikket utenfra møter stedet, og stedet møter blikket utenfra», artikkel, i Skinn Magasin 4 2011.
«Et hav av materialer», kritikk, i Billedkunst 6 2011.
«Lyssabler til begjær», kritikk, i Billedkunst 3 2011.
«Charis Gullickson i Kuratoren», intervju, i Billedkunst 3 2011.
«Fastfrosset og bevegelig», kritikk, i Billedkunst 2 2011.
«Forskning som estetikk», kritikk, i Billedkunst 1 2011.
«Til å ta på, og føle», kritikk, i Billedkunst 1 2011.

 

2010

«Fotografi som makt og kritikk», populærvitenskapelig artikkel i Stien, Hanne (red.): Ottar 4 2010 Samisk
Kunst. Tromsø Museum - Universitetsmuseet: Tromsø.
«Forord», innledning i Stien, Hanne (red.): Ottar 4 2010 Samisk kunst. Tromsø Museum - Universitetsmuseet: Tromsø
Ottar 4 2010 Samisk kunst. Redaktør, populærvitenskapelig tidsskrift, Tromsø Museum - Universitetsmuseet: Tromsø.
«Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?», katalogtekst, i Charlotte Nilsen: Spets - aktuell konst från Bartens regionen. Konstmuseet i norr: Kiruna.
«Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?», katalogtekst, i Magnus Svensson: Spets - aktuell konst från Bartens regionen. Konstmuseet i norr: Kiruna.
«Våren er ikke grønn», kritikk, i Billedkunst 7 2010.
«Forskningsformidling – hva er det?», blogginnlegg, på forskning.no, http://forskning.no/content/forskningsformidling-ved-universitetsmuseene-hva-er-det.
«Balansekunst», kritikk, i Billedkunst 5 2010.
«Er alt arkitektur?», kritikk, i Billedkunst 4 2010.
«Sammenhengende forskjell», kritikk, i Billedkunst 4 2010.
«I morgen vil jeg få en déjá vu», kritikk, i Billedkunst 3 2010.
«Fornuft og følelse», kritikk, i Billedkunst 2 3010.
«I løse luften», kritikk, i Billedkunst 2 2010.

 

2009

«Spøkelser fra fortiden, ønsker for fremtiden - en refleksjon over Seminaret Healing Postcolonial Traumas of Nordic Indigenous Woman», seminarrapport, i Nordisk Museologi 1 2009.
«Kunstneren og fotojournalisten Kåre Kivijärvi  – konstruksjonen av en myte», vitenskapelig artikkel,  i Speculum borealis 10 2009.
«Samisk kunstfestival tøyer kunstbegrepet», intervju, Billedkunst  7 2009.
«I øyeblikket - intervju med Aslaug Juliussen», i Billedkunst 7 2009.
«Havet, stedet og europeiske undersøkelser», kritikk, i Billedkunst 6 2009.
«Så fjernt det nære», kritikk, i Billedkunst 5 2009.
«Fotografiske undersøkelser», kritikk, i Billedkunst 4 2009.
«Museum uten vegger», intervju, i Billedkunst 3 2009
«Farlig bevegelse?», kritikk, i Billedkunst 3 2009.
«Urovekkende dragsug», kritikk, i Billedkunst 1 2009.
«Det var i den tid jeg gikk omkring og gråt i Roma», blogginnlegg, på forskning.no, http://forskning.no/content/det-var-i-den-tid-jeg-gikk-omkring-og-grat-i-roma
«John Savio – fra Sápmi til Montmartre, og tilbake», kuratortekst, Tromsø Museum – Universitetsmuseet: Tromsø.
«John Savio – fra Sápmi til Montmartre, og tilbake», blogginnlegg, på forskning.no, http://forskning.no/content/john-savio-fra-sapmi-til-montmartre-og-tilbake.
«Petronella Oortmanns dukkehjem», blogginnlegg, på forskning.no,  http://forskning.no/content/petronella-oortmanns-dukkehjem.

 

2008

«Lukten av harskt fett og følelsen av sorg», kritikk, i Billedkunst 7 2008. 
«Politikk, takk», kritikk, på kunstkritikk.no.

 

2007

«Forbindelser tilbake til min oldemor», katalogtekst, i Snarby, Irene: Forbindelser. RiddoDuottarMusea/De samiske samlinger: Karasjok.

 

2005

Finnmárku 1905-2005 - Norgga historjjá oasáš : bagadallangihppa oahpaheaddjiide ja gaskkusteaddjiide. Redaktør, katalog, Finnmarksmuseene: Hammerfest.
Finnmark 1905-2005 – et stykke norgeshistorie: veiledningshefte for lærere og formidlere. Redaktør, katalog, Finnmarksmuseene: Hammerfest.

 

2004

«How far can I withdraw?», katalogtekst, i Kveum, Tor Inge (red.): Human, Fucking,Human: LIAF 04. LIAF: Svolvær.
Fotografier av Kåre Kivijärvi – formale grep, underliggjøring og en sivilisasjonskritisk holdning. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø: Tromsø.