Hanne Hammer Stien

Tekst database

2017

«Å stille ut en utstilling, eller begjæret etter skam», vitenskapelig artikkel,
kommer i Kunst og kultur 1 2017«Sámi Art and the Concept of Shamanism»,
vitenskapelig artikkel, kommer i Mednick, Thor (red.): Shifting Approaches: Art
and Visual Culture in Scandinavia, 1750 to the Present. Manchester University
Press: Manchester

Read More
2016

«Visual art in northern Norway», i Olsson, Mads-Olov (red.): The Barents
Encyclopedia. Pax Forlag: Oslo
«jeg fant, jeg fant», katalogtekst om AK Dolvens kunstprosjekt til Kulturkvartalet
i Bodø, i jeg fant, jeg fant, KORO: Oslo
«Tilbaketrekning på flere fronter», kritikk i Billedkunst 1 2016

Read More
2015

MA degree Show 2015, redaksjonsarbeid, katalog, Kunstakademiet i Tromsø: Tromsø
Anmeldelse av Edwards, Elizabeth og Sigrid Lien (red.): Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs, i Nordisk Museologi 1 2015
«Obsession and Duty», kuratortekst, Nordnorsk Kunstnersenter: Svolvær
«Beyond Horizons», kuratortekst, Atelier Nord: Oslo

Read More
2014

«jeg fant, jeg fant», tekst om AK Dolvens kunstprosjekt til Kulturkvartalet i
Bodø, KORO: Oslo, http://koro.no/content/uploads/2014/11/Jeg-fant.pdf
«Fra et nordlig ståsted», vitenskapelig artikkel, i Stien, Hanne (red.): Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted i et nordlig perspektiv. Orkana Akademisk: Stamsund/Oslo
Anmeldelse av Eriksen, Anne, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.):
Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk, i Heimen 3
2014
«Kommet for å bli», kritikk, i Se Kunst Magasin 2 2014
«Begrep og verktøy», kritikk, i Billedkunst 6 2014
«Eksistensens betydning», kritikk, i Billedkunst 5 2014
«Maleriets rom», kritikk, i Billedkunst 3 2014
«Kunsthistoriens aktualitet?», kritikk, i Billedkunst 2 2014

Read More
2013

«Det uforståeliges betydning», i Billedkunst 7 2013
«Åpent rom bak barrikadene», i Billedkunst 6 2013
«Uformidlede historier», kritikk, i Billedkunst 5 2013
«Samisk kunstmuseum på bar bakke», i Se Kunst Magasin 4 2013
«Gjenkjennelig og urovekkende», kritikk, i Se Kunst Magasin 3 2013
«Iceploitation – et kunstprosjekt på leting etter vennligheten i det arktiske arkivet», vitenskapelig artikkel, i Spring, Ulrike og Hilde Lange (red.): Formidling for framtida - tanker om arkiv. ABM-media: Oslo
«Vit at jeg elsker deg», katalogtekst, i Stien, Hanne (red.): HFT 2013 – Nasjonal kunstfestival. Hammerfest Kunstforening/Norske Kunstforeninger: Hammerfest/Oslo
«En tid for alt/Juohke ássi áigásis», katalogtekst, i Fors Gry (red.): Muitalusaid suoivvan/Fortellingens skygge. Riddo Duottar Museat/De samiske samlinger: Karasjok
«SARP og kunsthistoriens utfordringer», intervju, i Billedkunst 1 2013
«Sterke rystelser», kritikk, i Billedkunst 1 2013

Read More
2012

«Et sprang inn i fremtiden», kritikk, Billedkunst 7 2012
«Vilje til å lytte», kritikk, Skinn Magasin 4 2012
«Kultiverte gjenstander og nærværende ting - museumsmaterialisering, museumsformidling og utstoppede dyr», vitenskapelig artikkel, i Maurstad Anita og Marit Anne Hauan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim
«Sissel Fredriksen», katalogtekst, i Tegning som ytring. Tegnebiennalen 2012. Tegneforbundet: Oslo
«Oppløsningstilstand», kritikk, i Billedkunst 6 2012
«Strålene nedenfra», kritikk, i Billedkunst 5 2012
«Et friminutt fra den menneskelige tilstand», kritikk, i Billedkunst 3 2012
«Ingen spill av melk», kritikk, i Billedkunst 2 2012
«Sanselig minimalisme», intervju, i Billedkunst 1 2012
«Summen av det vi har», kritikk, i Skinn Magasin 1 2012

Read More
2011

«Det handler om å se», kritikk, Billedkunst 7 2011
«Festival for en ny tid», intervju, Billedkunst 7 2011
«Kåre Kivijärvi», katalogtekst, i Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. Nordnorsk Kunstmuseum: Tromsø
«Jenny-Marie Johnsen», katalogtekst, i Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. Nordnorsk Kunstmuseum: Tromsø
«Mellom blomster og barn», katalogtekst, i KOROs årskatalog 2011. KORO: Oslo
«Iceploitation», artikkel, i Springerin. Hefte für gegenwartkunst 4 2011
Anmeldelse av Olsen, Bjørnar: In defense of things, i Nordisk Museologi 1 2011
«HighNorthAirCluster – Når blikket utenfra møter stedet, og stedet møter blikket utenfra», artikkel, i Skinn Magasin 4 2011
«Et hav av materialer», kritikk, i Billedkunst 6 2011
«Lyssabler til begjær», kritikk, i Billedkunst 3 2011
«Charis Gullickson i Kuratoren», intervju, i Billedkunst 3 2011
«Fastfrosset og bevegelig», kritikk, i Billedkunst 2 2011
«Forskning som estetikk», kritikk, i Billedkunst 1 2011
«Til å ta på, og føle», kritikk, i Billedkunst 1 2011

Read More
2010

«Fotografi som makt og kritikk», i Stien, Hanne (red.): Ottar 4 2010 Samisk
kunst
«Forord», i Stien, Hanne (red.): Ottar 4 2010 Samisk kunst
«Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?», katalogtekst, i Charlotte Nilsen: Spets - aktuell konst från Bartens regionen. Konstmuseet i norr: Kiruna
«Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?», katalogtekst, i Magnus Svensson: Spets - aktuell konst från Bartens regionen. Konstmuseet i norr: Kiruna
«Våren er ikke grønn», kritikk, i Billedkunst 7 2010
«Forskningsformidling – hva er det?», blogginnlegg, på       forskning.no, http://forskning.no/content/forskningsformidling-ved-universitetsmuseene-hva-er-det
«Balansekunst», kritikk, i Billedkunst 5 2010
«Er alt arkitektur?», kritikk, i Billedkunst 4 2010
«Sammenhengende forskjell», kritikk, i Billedkunst 4 2010
«I morgen vil jeg få en déjá vu», kritikk, i Billedkunst 3 2010
«Fornuft og følelse», kritikk, i Billedkunst 2 3010
«I løse luften», kritikk, i Billedkunst 2 2010

Read More
2009

«Spøkelser fra fortiden, ønsker for fremtiden - en refleksjon over seminaret
Healing Postcolonial Traumas of Nordic Indigenous Woman», seminarrapport, i
Nordisk Museologi 1 2009
«Kunstneren og fotojournalisten Kåre Kivijärvi  – konstruksjonen av en myte», vitenskapelig artikkel,  i Speculum borealis 10 2009
«Samisk kunstfestival tøyer kunstbegrepet», intervju, Billedkunst  7 2009
«I øyeblikket - intervju med Aslaug Juliussen», i Billedkunst 7 2009
«Havet, stedet og europeiske undersøkelser», kritikk, i Billedkunst 6 2009
« HYPERLINK "http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=1682" Så fjernt det nære», kritikk, i Billedkunst  5 2009
« HYPERLINK "http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=1658" Fotografiske undersøkelser», kritikk, i Billedkunst 4 2009
«Museum uten vegger», intervju, i Billedkunst 3 2009
« HYPERLINK "http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=1621" Farlig bevegelse?», kritikk, i Billedkunst 3 2009
« HYPERLINK "http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=1557" Urovekkende dragsug», kritikk, i Billedkunst 1 2009
«Det var i den tid jeg gikk omkring og gråt i Roma», blogginnlegg, på forskning.no, http://forskning.no/content/det-var-i-den-tid-jeg-gikk-omkring-og-grat-i-roma
«John Savio – fra Sápmi til Montmartre, og tilbake», kuratortekst, Tromsø Museum – Universitetsmuseet: Tromsø
«John Savio – fra Sápmi til Montmartre, og tilbake», blogginnlegg, på forskning.no, http://forskning.no/content/john-savio-fra-sapmi-til-montmartre-og-tilbake
«Petronella Oortmanns dukkehjem», blogginnlegg, på forskning.no,  HYPERLINK "http://forskning.no/content/petronella-oortmanns-dukkehjem" http://forskning.no/content/petronella-oortmanns-dukkehjem

Read More
2005

Finnmárku 1905-2005 - Norgga historjjá oasáš : bagadallangihppa
oahpaheaddjiide ja gaskkusteaddjiide, Finnmarksmuseene: Hammerfest
Finnmark 1905-2005 – et stykke norgeshistorie: veiledningshefte for lærere og formidlere. Finnmarksmuseene: Hammerfest

Read More
2004

«How far can I withdraw?», katalogtekst, i Kveum, Tor Inge (red.): Human,
Fucking,Human: LIAF 04. LIAF: Svolvær
Fotografier av Kåre Kivijärvi – formale grep, underliggjøring og en
sivilisasjonskritisk holdning. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø: Tromsø

Read More