Hanne Hammer Stien

Tekst database

2004

«How far can I withdraw?», katalogtekst, i Kveum, Tor Inge (red.): Human,
Fucking,Human: LIAF 04. LIAF: Svolvær
Fotografier av Kåre Kivijärvi – formale grep, underliggjøring og en
sivilisasjonskritisk holdning. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø: Tromsø