Hanne Hammer Stien

Tekst database

2005

Finnmárku 1905-2005 - Norgga historjjá oasáš : bagadallangihppa
oahpaheaddjiide ja gaskkusteaddjiide, Finnmarksmuseene: Hammerfest
Finnmark 1905-2005 – et stykke norgeshistorie: veiledningshefte for lærere og formidlere. Finnmarksmuseene: Hammerfest