Hanne Hammer Stien

Tekst database

2010

«Fotografi som makt og kritikk», i Stien, Hanne (red.): Ottar 4 2010 Samisk
kunst
«Forord», i Stien, Hanne (red.): Ottar 4 2010 Samisk kunst
«Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?», katalogtekst, i Charlotte Nilsen: Spets - aktuell konst från Bartens regionen. Konstmuseet i norr: Kiruna
«Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?», katalogtekst, i Magnus Svensson: Spets - aktuell konst från Bartens regionen. Konstmuseet i norr: Kiruna
«Våren er ikke grønn», kritikk, i Billedkunst 7 2010
«Forskningsformidling – hva er det?», blogginnlegg, på       forskning.no, http://forskning.no/content/forskningsformidling-ved-universitetsmuseene-hva-er-det
«Balansekunst», kritikk, i Billedkunst 5 2010
«Er alt arkitektur?», kritikk, i Billedkunst 4 2010
«Sammenhengende forskjell», kritikk, i Billedkunst 4 2010
«I morgen vil jeg få en déjá vu», kritikk, i Billedkunst 3 2010
«Fornuft og følelse», kritikk, i Billedkunst 2 3010
«I løse luften», kritikk, i Billedkunst 2 2010