Hanne Hammer Stien

Tekst database

2011

«Det handler om å se», kritikk, Billedkunst 7 2011
«Festival for en ny tid», intervju, Billedkunst 7 2011
«Kåre Kivijärvi», katalogtekst, i Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. Nordnorsk Kunstmuseum: Tromsø
«Jenny-Marie Johnsen», katalogtekst, i Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. Nordnorsk Kunstmuseum: Tromsø
«Mellom blomster og barn», katalogtekst, i KOROs årskatalog 2011. KORO: Oslo
«Iceploitation», artikkel, i Springerin. Hefte für gegenwartkunst 4 2011
Anmeldelse av Olsen, Bjørnar: In defense of things, i Nordisk Museologi 1 2011
«HighNorthAirCluster – Når blikket utenfra møter stedet, og stedet møter blikket utenfra», artikkel, i Skinn Magasin 4 2011
«Et hav av materialer», kritikk, i Billedkunst 6 2011
«Lyssabler til begjær», kritikk, i Billedkunst 3 2011
«Charis Gullickson i Kuratoren», intervju, i Billedkunst 3 2011
«Fastfrosset og bevegelig», kritikk, i Billedkunst 2 2011
«Forskning som estetikk», kritikk, i Billedkunst 1 2011
«Til å ta på, og føle», kritikk, i Billedkunst 1 2011