Hanne Hammer Stien

Tekst database

2012

«Et sprang inn i fremtiden», kritikk, Billedkunst 7 2012
«Vilje til å lytte», kritikk, Skinn Magasin 4 2012
«Kultiverte gjenstander og nærværende ting - museumsmaterialisering, museumsformidling og utstoppede dyr», vitenskapelig artikkel, i Maurstad Anita og Marit Anne Hauan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim
«Sissel Fredriksen», katalogtekst, i Tegning som ytring. Tegnebiennalen 2012. Tegneforbundet: Oslo
«Oppløsningstilstand», kritikk, i Billedkunst 6 2012
«Strålene nedenfra», kritikk, i Billedkunst 5 2012
«Et friminutt fra den menneskelige tilstand», kritikk, i Billedkunst 3 2012
«Ingen spill av melk», kritikk, i Billedkunst 2 2012
«Sanselig minimalisme», intervju, i Billedkunst 1 2012
«Summen av det vi har», kritikk, i Skinn Magasin 1 2012