Hanne Hammer Stien

Tekst database

2014

«jeg fant, jeg fant», tekst om AK Dolvens kunstprosjekt til Kulturkvartalet i
Bodø, KORO: Oslo, http://koro.no/content/uploads/2014/11/Jeg-fant.pdf
«Fra et nordlig ståsted», vitenskapelig artikkel, i Stien, Hanne (red.): Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted i et nordlig perspektiv. Orkana Akademisk: Stamsund/Oslo
Anmeldelse av Eriksen, Anne, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.):
Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk, i Heimen 3
2014
«Kommet for å bli», kritikk, i Se Kunst Magasin 2 2014
«Begrep og verktøy», kritikk, i Billedkunst 6 2014
«Eksistensens betydning», kritikk, i Billedkunst 5 2014
«Maleriets rom», kritikk, i Billedkunst 3 2014
«Kunsthistoriens aktualitet?», kritikk, i Billedkunst 2 2014