Hanne Hammer Stien

Tekst database

2015

MA degree Show 2015, redaksjonsarbeid, katalog, Kunstakademiet i Tromsø: Tromsø
Anmeldelse av Edwards, Elizabeth og Sigrid Lien (red.): Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs, i Nordisk Museologi 1 2015
«Obsession and Duty», kuratortekst, Nordnorsk Kunstnersenter: Svolvær
«Beyond Horizons», kuratortekst, Atelier Nord: Oslo