Hanne Hammer Stien

Tekst database

2016

«Visual art in northern Norway», i Olsson, Mads-Olov (red.): The Barents

Encyclopedia. Pax Forlag: Oslo

«jeg fant, jeg fant», katalogtekst om AK Dolvens kunstprosjekt til Kulturkvartalet

i Bodø, i jeg fant, jeg fant, KORO: Oslo

«Tilbaketrekning på flere fronter», kritikk i Billedkunst 1 2016