Hanne Hammer Stien

Tekst database

2017

«Å stille ut en utstilling, eller begjæret etter skam», vitenskapelig artikkel,
kommer i Kunst og kultur 1 2017«Sámi Art and the Concept of Shamanism»,
vitenskapelig artikkel, kommer i Mednick, Thor (red.): Shifting Approaches: Art
and Visual Culture in Scandinavia, 1750 to the Present. Manchester University
Press: Manchester